Rekonstrukcija obstoječih kotlov z gorilnikom ERAGON

Sanacije ali popravila obstoječih industrijskih kotlov na trda goriva se največkrat izvajajo zaradi neustrezne emisije dimnih plinov in zaradi nizkih izkoristkov biomase.
V nekaterih primerih se kotle posodobi z nadgradnjo sodobne krmilne avtomatike, da ni potrebna konstantna prisotnost kurjača.
Opravljamo tudi vzdrževalna dela na šamotnih kuriščih in ostalih strojnih instalacijah, vključno s pripravo vode.
V primerih, ko obstoječi kotel ne izpolnjuje zakonsko predpisanih parametrov emisije dimnih plinov, največkrat izvršimo sanacijo (popravilo) kotla s pri-gradnjo INDUSTRIJSKEGA GORILNIKA ERAGON na obstoječe kurišče. INDUSTRIJSKI GORILNIK ERAGON deluje na patentiranem principu zgorevanja biomase v fluidni plasti - razvoj gorilnika je potekal v sklopu podjetja SISTEMI ERAGON d.o.o., posledično so tudi patentne pravice v lasti podjetja.


Nudimo tudi postavitev novih industrijskih kotlovskih postrojenj.

INDUSTRIJSKI GORILNIKI ERAGON obratujejo na vse vrste suhe biomase različne granulacije (lesni prah od brušenja, žagovina sekanci ali PELETI) v razponu toplotne moči od 800 do 7000 kW ali več, v odvisnosti od toplotnih potreb in konstrukcije obstoječega kotla.

Najpogosteje uporabljena goriva:

• SUHI SEKANCI iz IVERICE, MEDIAPAN PLOŠČ MDF, NARAVNEGA LESA – nastaja pri predelavi suhega lesa – POHIŠTVENA INDUSTRIJA
• SUHA ŽAGOVINA iz IVERICE, MEDIAPAN PLOŠČ MDF, NARAVNEGA LESA – nastaja pri predelavi suhega lesa – POHIŠTVENA INDUSTRIJA
• SUHI PRAH iz IVERICE, MEDIAPAN PLOŠČ MDF, NARAVNEGA LESA – nastaja pri predelavi suhega lesa – POHIŠTVENA, PELETNA INDUSTRIJA
• PELETI – lesni peleti višje in nižje kvalitete (industrijski peleti), agro peleti pridobljeni iz rastlinskih ostankov

Zagotavljamo emisije dimnih plinov skladno s predpisanimi zakonskimi normami, tako v novih kotlovnicah kot tudi po sanaciji obstoječih kotlov z gorilnikom Eragon.

Na podlagi 25 letnih izkušenj na področju večjih ogrevalnih sistemov omogočamo zanesljivo pridobivanje koristne toplote za ogrevanje prostorov in/ali procesne toplote, ki se uporablja v postopkih proizvodnje. 

Naše rešitve opremljajo večino slovenskih in tudi mnogo tujih industrijskih kotlovnic. Znanje, ki ga vgrajujemo je patentno zaščiteno - s posebnim fluidnim izgorevanjem zagotavljamo uplinjevanje lesne biomase tekom izgorevanja, kar pa je tudi predpogoj in razlog za dobro emisijsko sliko, ki jo zahtevajo evropske regulative.

Vršimo sanacije:
- TOPLOVODNIH kotlov
- VROČEVODNIH kotlov
- PARNH kotlov
- TERMOOLJNIH KOTLOV

Na željo investitorja pripravimo tudi dokumentacijo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev v primerih postavitev novih industrijskih kotlovskih postrojenj.

Več podatkov o naši ponudbi lahko preberete v katalogu in referenčni listi:

Katalog - industrija (SLO)    Reference (SLO) 

Katalog - industrija (CRO)    Reference (CRO)


ERAGON - tradicija, izkušnje, kakovost. Na trgu že več kot 25 let.