Na zahtjev investitora pripremamo potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na nepovratne novčane potpore.

Pružamo cjelovitu uslugu vezanu za financiranje projekata putem bespovratnih potpora iz EU fondova i ostalih izvora. 

Naša usluga obuhvaća pisanje projekta, ispunjavanje natječajne dokumentacije, prijava projekta, ugovaranje.

U sklopu usluge upravljanja projektom po ugovorenim financijskim potporama za projekte, pružamo podršku u vidu:

Administrativnog upravljanja projektom: vođenje dokumentacije, arhiviranje, prikupljanje dokumenata, sastavljanje završnog izvješća;
Organizacijskog upravljanja projektom: formiranje i koordinacija projektnog tima, praćenje provedbe aktivnosti, osiguranje kvalitete provedbe projektnih aktivnosti;
Financijskog upravljanja projektom: upravljanje projektnim financijama, plaćanja, arhiviranje, izvještavanja, sastavljanje završnog izvještaja.

ERAGON - tradicija, iskustvo, kvaliteta. Na tržištu već više od 25 godina.