Moderni industrijski kotlovi na drvnu biomasu

Nudimo Vam izgradnju novih kotlovnica te sanaciju postojećih kotlova na biomasu sa ERAGON plamenicima.

INDUSTRIJSKE KOTLOVNICE mogu biti pogonjene svim vrstama drvne biomase, različite vlažnosti kao i granulacije u rasponu toplinske snage od 800 pa do 7000 kW / i više zavisi od projekta i toplotnih potreba.

Kotlovi su dizajnirani za izgaranje:
- suhe PILJEVINE,
- PELETA,
- otpadne IVERICE i MDF,
- vlažne DRVENE STRUGOTINE,
- drvene KORE, ...

Jamčimo emisiju dimnih plinova skladno propisanoj legislativi i važećim normama, kako u novim kotlovnicama, tako i nakon obnove postojećih kotlova sa Eragon plamenikom.

Temeljeno na 25 godišnjem iskustvu u izvođenju velikih sustava grijanja, možemo sa sigurnošću generirati korisnu toplinu za grijanje prostorija i prostora i/ili za proizvodnju procesne topline za proizvodne procese.

Naša su rješenja instalirana u većini slovenskih kao i u mnogim industrijskim kotlovima u okruženju. Znanje koje ugrađujemo zaštićeno je patentom - posebnim fluidnim izgaranjem, jamčimo plinifikaciju drvne biomase tijekom procesa izgaranja, a to je preduvjet i osnovni razlog niske emisijske slike kotla u okoliš nužno potrebne za zadovoljenje europske legislative.

U našoj ponud nalaze se:
- TOPLOVODNI KOTLOVI
- VRELOVODNI KOTLOVI
- PARNI KOTLOVI
- VRELOULJNI KOTLOVI te
- KOGENERACIJSKI SUSTAVI

Na zahtjev investitora pripremamo potrebnu natječajnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na nepovratne novčane potpore.

Više informacija o našoj ponudi možete pronaći u našem katalogu te referentnoj listi:

Katalog - industrija (CRO)    Reference (CRO)

ERAGON - tradicija, iskustvo, kvaliteta. Na tržištu već više od 25 godina.