Investicija u novo kotlovsko postrojenje samo je prvi korak u procesu modernizacije i optimizacije grijanja. Ispravna instalacija i prilagodba postrojenja za gorenje od strane kvalificiranog osoblja predstavlja ključ za planirani i siguran rad opreme uz optimalnu potrošnju energenata/goriva na zadovoljstvo kupca. Kada se kupac odluči za kupnju novog postrojenja za grijanje – kotla/plamenika nužno je provjeriti da li uređaj za grijanje posjeduje odgovarajuću EU ispravu. Sukladno legislativi na bilo kojem novoinstaliranom ili rekonstruiranom sustavu obavezno je obaviti prvo ispitivanje izgaranja i/ili dimnih plinova. Prvo ispitivanje provodi akreditirana služba sa odobrenom koncesijom. U slučaju da instalacija opreme nije provedena sukladno pravilima struke na prvom pregledu mogu se utvrditi nedostaci i pregled može biti negativan. Potencijalna je opasnost da se dio utvrđenih nedostataka neće moći jednostavno otkloniti, a to može uzrokovati i dodatne troškove i odgodu korištenja opreme. Vezano za propise važno je znati da se uređaj za loženje  koji nije upisan u registar uređaja ne smije koristiti. 

Instalacija nove opreme mora biti izvedena sukladno važećoj zakonskoj regulativi RH, a uz preciznu primjenu svih pravila struke koja definiraju kako kotlovnice / instalacije za loženje moraju biti izvedene.ERAGON - tradicija, iskustvo, kvaliteta. Na tržištu već više od 25 godina.