Industrijske kotlovnice ERAGON

GORIVO: biomasa - suha drvna piljevina, prašina, drvna sječka, pelete, vlažna sječka, kora i druge vrste drvnog otpada.

Ponudbeni katalog industrijskih kotlovnica ERAGON:

Katalog - industrija (CRO)

Reference ERAGON 

Reference (CRO)
ERAGON - tradicija, iskustvo, kvaliteta. Na tržištu već više od 25 godina.