Zašto odabrati Eragon?

ERAGON - suvremeni industrijski kotlovi na drvnu biomasu / vršimo i sanacije postojećih kotlova na biomasu sa plamenikom Eragon

ERAGON - suvremeni industrijski kotlovi na drvnu biomasu / vršimo i sanacije postojećih kotlova na biomasu sa plamenikom Eragon

Nudimo Vam izgradnju novih kotlovnica te sanaciju postojećih kotlova na biomasu sa ERAGON plamenicima.

INDUSTRIJSKE KOTLOVNICE mogu biti pogonjene svim vrstama drvne biomase, različite vlažnosti kao i granulacije u rasponu toplinske snage od 800 pa do 7000 kW / i više zavisi od projekta i toplotnih potreba. Pogledajte našu referentnu listu.

Kotlovi su dizajnirani za izgaranje:
- suhe PILJEVINE,
- PELETA,
- otpadne IVERICE i MDF,
- vlažne DRVENE STRUGOTINE,
- drvene KORE, ...

Jamčimo emisiju dimnih plinova skladno propisanoj legislativi i važećim normama, kako u novim kotlovnicama, tako i nakon obnove postojećih kotlova sa Eragon plamenikom.

Temeljeno na 25 godišnjem iskustvu u izvođenju velikih sustava grijanja, možemo sa sigurnošću generirati korisnu toplinu za grijanje prostorija i prostora i/ili za proizvodnju procesne topline za proizvodne procese.
Više

ERAGON - tradicija, iskustvo, kvaliteta. Na tržištu već više od 25 godina.