Nakup kotla ali gorilnika na pelete je le prvi korak, šele pravilna montaža in nastavitev kurilne naprave s strani usposobljene osebe, pa je ključ do pravilnega in varnega delovanja opreme z optimalno porabo goriva in zadovoljstvom kupca.

Ko se kupec odloča za nakup nove kurilne naprave kotla-gorilnika je pravilno, da se preveri ali ima kurilna naprave ustrezne listine, ES izjavo o skladnosti, navodila za uporabo, garancijski list, kurilna naprava mora biti tudi označena s CE nalepko.

Pravilno je tudi, da se ponudnika preveri v smislu ali bo le ta lahko zagotavljal rezervne dele npr. čez 7 let, koliko stane strošek vzdrževanja oz. servisiranja kurilne naprave na letni ravni in tudi kako ima urejeno mrežo ustreznih monterjev oz. serviserjev.

V skladu z uredbo je namreč potrebno na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilni in/ali dimovodni napravi opraviti prvi pregled. Prvi pregled opravi dimnikarska služba s podeljeno koncesijo. Prvi pregled male kurilne naprave se opravi zaradi vpisa male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja dimnikarsko službo.

V primeru, da dela niso opravljena v skladu s predpisi je prvi pregled lahko tudi negativen in posledično vpis kurilne naprave v register ni mogoč do odprave pomanjkljivosti, ki so morebiti bile ugotovljene ob prvem pregledu. Vezano na predpise oz. uredbo, pa kurilna naprava, ki ni vpisana v register (kataster) naprav, ne sme obratovati.

Del predpisov, ki urejajo kako morajo biti izdelane kurilnice-kotlovnice oz. kako mora biti vgrajena kurilna naprava, se nahaja na spodnjih povezavah.

  • Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav: Smernica SZPV 407.
  • Kurilne naprave z avtomatskim doziranjem trdnega goriva: TRVB H118
  • Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav: več
  • Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom: več
  • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom: več
  • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov: več


ERAGON - tradicija, izkušnje, kakovost. Na trgu že več kot 25 let.